Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên

Kế toán

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông Chro

Hạn nộp hồ sơ

Tư vấn tuyển sinh

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông Chro

Hạn nộp hồ sơ

Y tế

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông g Chro

Hạn nộp hồ sơ

Tuyển dụng giáo viên

Giáo viên mầm non

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông Chro

Hạn nộp hồ sơ

Bảo mẫu

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông Chro

Hạn nộp hồ sơ

Hiệu phó

Nơi làm việc: Trường mầm non Tuổi Thơ Kông Chro

Hạn nộp hồ sơ

Môi trường làm việc

Chế độ đãi ngộ